Bağış programları için bazı örnekler:

Borç verebilecek kuruluşlar için bazı örnekler

Belirli biyoçeşitlilik yönetim faaliyetleri ile ilgili şirketlere bazı örnekler

Takas yoluyla mali kaynak bulma konusundaki bazı örnekler