Tarım ve Köy İşleri

Buradaki amaç; 'ekolojik olarak sürdürülebilir' olan tarım ve köy işleri uygulamalarının benimsenmesi yoluyla, biyolojik çeşitliliğin korunmasını temin etmektir.