Yavrulama Stokları ve Popülasyon Depoları

Doğal alanlar, ticari olarak değerli çevresel kazançlar ve kaynaklar için destek sistemleri sağlamaktadır. Sulak alanlar ve Rijiflora'lar (tropikal kıyı bölgelerinde yetişen, Ayrık-otu'na benzer olarak gövde ve dallarından yeni kökler verebilen ve her zaman yeşil kalabilen bir tür bitki topluluğu; Ing: Mangrove) içindeki yumurta dökme alanları gibi bazı habitatlar; habitat dışında yaygın ve ticari olarak avlanan yaban hayatı popülasyonlarının önemli canlılık evrelerini veya öğelerini korumaktadır. Örnek olarak Mangrove alanları; mesire yerleri ve kentsel gelişim sahaları için açıldığında (yok edildiğinde); bu Mangrove'ları yavrulama habitatı olarak kullanan ticari türlerin popülasyonu da yok olmaya başlar. Bu nedenle balık stoklarının ve diğer sulak-ortam (sucul) faunanın sürdürülmesinden dolayı, bu şekilde işlev gören önemli habitatlar; 'koruma alanları' olarak ilan edilmektedir (Bkz, Referanslar: Olsen, 1977 ; Ivanovici, 1983).

Hırvatistan'daki göletlerin varlığı; Cres Adasının büyük çaptaki biyoçeşitliliği için hayati önem taşımakta ve Kızıl-Akbaba'ların (Griffons) korunmasına da katkı sağlamaktadır. İçilebilir nitelikteki su göletlerinin varolmasını bir ön-koşul olarak gerektirdiğinden, Cres Adasındaki koyunların yaygın ve geleneksel anlamda yetiştirilmesi işlemi devam ettiği sürece; bu koloniler de canlı kalabileceklerdir.