İklim Dengesine Yapılan Katkılar

Bitki örtüsü; iklimi makro ve mikro ölçekte etkilemektedir:

Giderek artan bulgular, bozulmamış ormanların; sabit bir hızla suyu buhar olarak tekrar atmosfere geri vermesi ve atmosferdeki türbülansı artıran kubbe (canopy) etkisi yoluyla, bu ormanlar civarında yağmurun sürdürülmesine yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Daha küçük ölçeklerde ise bitki örtüsü; yerel iklimler üzerinde orta-düzeyli bir etki göstermektedir. Böylesi bir bitki örtüsü ile; oldukça mikro-ölçekli iklimler ortaya çıkabilmektedir.

Bazı organizmaların kendi varlığı da; bu şekildeki 'mikro-iklimlere' bağlı olmaktadır.