Sözleşmeler

Sözleşme; bir arazi sahibini, özel bir arazi için belirli arazi kullanım sınırlamalarına karsı, değiştirilemez bir bağlılık göstermesini sağlayan yasal bir araçtır.
Arazi sahibi; araziyi kullanmayı (işgali) sürdürdüğü sürece, olası vergi indirimi haricinde herhangi bir ödeme sözkonusu değildir. Zorunluluk, bu arazi üzerinde kalmakta (bu arazi için geçerlilik arz etmekte) ve yasal mirasçılarını bağlamaktadır. Sözleşmeden yararlanan taraf; idari bir bölüm veya koruma örgütü, bu sözleşmenin maddelerini mahkemelerde işletebilir (yargıya başvuru hakkı saklıdır).

Bu sistem; sadece birkaç ülkede bulunmaktadır. Örnek olarak, Avustralya ve Birleşik Devletler (Common-wealth)'de 'Nesli Tehlike Altında Olan Türler' (Endangered Species Act) ve 'New South Wales' eyalet yasaları; özel arazi sahiplerine hükümet ile bir 'koruma anlaşması' veya bir 'miras anlaşması' gibi gönüllü anlaşmalar yapmalarına fırsat sağlar. Bu anlaşmalar; araziyi mülkiyetinde tutmakta olan mevcut ve gelecekteki sahiplerini de bağlar.