Kültürel Değerler

Mevcut ve gelecekteki nesiller için saklanan kültürel değerler; bugün için önemli bir koruma nedeni ortaya koymaktadır. İnsanoğlunun kültürü; çevresi ile beraber gelişmektedir. Bu nedenle, kültürel kimlik açısından biyolojik çeşitliliğin korunması da önemli olabilmektedir. Doğal çevre; tüm kültürler içinde yer alan ilham verici, estetik, ruhsal ve eğitici türdeki insan-ihtiyaçlarının (tüm kültürlerin gerek duyduklarının) çoğunu bugün ve gelecekte temin etmektedir.

Doğal ekosistemlerin ve peyzaj alanlarının estetik değerleri; yoğun olarak kentleşmiş popülasyonların duygusal ve ruhsal sağlığına katkıda bulunmaktadır. Biyolojik çeşitliliğin korunmasında, etik kazançlar da mevcuttur. İnsanların Dünya'nın ayrılmaz bir parçası olduğunu, çok çeşitli canlı organizmaların varlığı da hatırlatmaktadır.

(Bir Avustralya Yerli halkı olan) 'Aborjin'lerin; toprakla, denizle, hayvanlarla ve bitkilerle olan ilişkileri, karmaşık bir yapı arz etmektedir. Bu yerli halka göre, toprakta ve denizde; derin bir ruhsal, ekonomik, sosyal, koruyucu ve rekreasyonel bir anlam vardır. Yaşadıkları yerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmuş olması; Aborjin kültürel kimliğinin korunmasında bir katkı sağlamış olabilir (Biyolojik çeşitliliğin, kültürel kimliğin bir parçası olup olamayacağı üzerine yorum yapınız). Peyzaj alanları, kültürel çeşitliliği de yansıtmaktadır. 'Yerküreye ait olma' duygusuna katkıda bulunduğu için, bu çeşitliliğe; bizim de değer vermemiz gerekmektedir. Biyolojik çeşitlilik; gerçeği farklı yollardan algılayabilmemiz için bir gerekliliktir. Peyzaj; yerel tarihe kişilik kazandırmakta ve binlerce yıl boyunca da hayal kurmakta olan farklı insanlara ilham kaynağı olmaktadır.