Alışılmış ve Geleneksel Yasal Önlemler

Ulusal hükümetlerin doğal kaynakların kullanımı ile ilgili yasa ve düzenlemeleri (meclisten geçirmeye ve) yürütmeye başlamalarından ve biyoçeşitliliği korumalarından çok daha önceleri; Dünya'daki geleneksel topluluklar aynı konular için, çeşitli ve karmaşık bir takım geleneksel yasalara sahip olmuşlardır. Bu toplulukların varolması, biyolojik kaynakların etkin olarak idare edilmeleri sistemine dayanmaktadır.

Alışılmış kanunlar ve yasal sistemler; bir kültürden diğerine doğru farklılık göstermektedir. Bunlar, kendilerini 'modern' yasal düzenlerden farklı kılan bir dizi genel özellikler taşımaktadırlar. Modern yasal düzen; (en azından teorik olarak) ulusal düzeydeki yasal ve politik sistemlerin davranışlarını yönetmektedir. Alışılmış kanunların ortak özelliklerinin bazıları aşağıda verilmektedir: