İrtifak Hakları

İrtifak Hakları; sahipleri üzerine özel bazı yükümlülükler getiren sözleşmelerdir (kontrat). Haklar, ilgili arazi için isletilmekte ve yasal mirasçılarını bağlamaktadır.

Kırsal yörelerde uygulanarak geliştirilen yasalar gereğince; bir parsel ölçüsündeki arazinin kazancı; bitişikteki arazinin masrafı oranında belirlenir.

Günümüzde az sayıdaki ülkede, koruma amaçlı olarak irtifak haklarının yaratılmasına izin verilmektedir. Bitişik arazi gerekliliğinden de feragat edilmektedir. Bir koruma derneği veya sivil toplum örgütü (STÖ), bir arazi sahibi ile çeşitli arazi kullanımlarının bazıları için yasaklama anlaşması yapabilir. Bu arazinin gelecekteki sahipleri de aynı anlaşmaya uymak zorundadırlar. Bazı hallerde bir koruma birimi; kendi arazisini, koruma amaçlı olan irtifak haklarını da dahil ederek satışa sunabilir.