Eko-turizm

Eko-turizm, biyoçeşitliliğe zarar vermeksizin;
- yerel ve ulusal ekonomileri canlandırmak,
- uzun vadeli yerel istihdamı sağlamak,
- koruma için yeni kaynaklar yaratmak için,
önemli ve halka ait bir potansiyele sahiptir. Ancak aşırı ziyaretler; zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olan duyarlı bölgelerde ciddi zararlara neden olmaya başlayabilir. Böylece, eko-turizmin finansal ve ekonomik potansiyeli büyük oranda gerçekleştirilmemiş olur.

Her ne kadar hükümetler turizmin amacını, döviz kazancını en fazla artıran bir sektör olarak öne sürse de; devletin turizmden alabileceği veya alması gereken gelirin daha yüksek fiyatlar ve ödemelerle önemli bir oranda arttırılmasına yönelik çalışmalar, şaşırtıcı derecede azdır.
En azından gelirlerdeki artışın bir bölümü; turistlerin ilgisini çeken doğal ve kültürel varlıkların korunması ve yönetimi için tekrar yatırım yapılarak kullanılmalıdır. Bunlar; turizm endüstrisinin ve döviz girdilerinin sürdürülebilirliğinin bağlı olduğu faktörlerdir.

Birkaç dikkate değer durum haricinde, hükümetler; ziyaretçilerin giriş ücretlerini artırmak konusunda istekli değildirler. Çünkü bu uygulama ile, bazı ziyaretçilerin kaybedileceğinden ve toplam turist sayısının azalacağından kaygı duyulmaktadır.