Neslin Tükenmesi

Birçok yazarın tahminine göre; türlerin küresel anlamda ortadan kalkması ile ilgili hızlar:

Bibliyografik kaynak olarak
Bkz: Referanslar (German Federal Agency for Nature Conservation, 1997)

Nesli oldukça fazla tehlike altında olan türler hakkında daha fazla bilgi almak için:
Bkz: Internet (www.arkive.org)