Mali Teşvikler

- Özellikle boş arazilerde, projenin hemen başlangıcındaki ilk teşvik tedbiri olarak dikkate alınmak üzere, yüksek arazi vergisinin uygulanması gibi korumaya karşı işleyen (olumsuz) teşvikler sona erdirilmeli, doğal habitatların geliştirilmesi (değiştirilmesi) için verilen mali veya diğer teşvikler ise kaldırılmalıdır.
- Daha iyi bir yaklaşım olarak, doğal kaynakların bozulmasına karşı ise (cezalar, Ücretlendirme gibi) 'olumsuz' teşvikler verilmelidir.
- Bazı yetkiler yoluyla arazi sahiplerine; doğal alanları korumaları ve yönetim önerilerine uygun davranmaları koşuluyla, aşağıda verilen örneklerde olduğu gibi, vergi indirimleri ve vergi muafiyeti (olumlu teşvikler) sağlanmaktadır:
- Koruma amaçlı olarak tanımlanan araziler, arazi satış değerinden muaf tutulabilir.
- Arazi satış geliri, vergi gelirlerinden düşülebilir.
- Arazi sahiplerine koruma arazilerinin iktisap ve yönetimi için doğrudan bağışlar yapılabilir.