İnsanlar ve Besi-hayvanları için 'GIDA'

İnsanın (ve diğer pek çok organizmanın da) varlığı; ağırlıklı olarak biyologların 'birincil üreticiler' olarak tanımlamış olduğu bitkilere dayanmaktadır. 5000 adet bitki türü; insanlar tarafından besin olarak kullanılmaktadır. Ancak günümüzde ise, 20'den daha az sayıdaki bitki türü; Dünya nüfusunun çoğunluğunu beslemektedir. 3-4 tür karbonhidrat ürünü ise, büyük bir çoğunluğun temel besini olmaktadır.

Biyoçeşitliliğin korunmasındaki önemli kazançlardan biri ise; yabani bitkilere ait 'gen havuzu'dur. Bu; besin ürünlerine ait dar genetik tabanını genişletir, hastalıklara karşı direnci, üretkenliğin ve birbirinden farklı çevresel tolerans (tamponlama) kapasitesinin ıslah edilmesini sağlar (Plotkin, 1988; Reid vd., 1989) .