Orman

Buradaki amaç; 'ekolojik olarak sürdürülebilir' olan ormancılık yönetimi uygulamalarının benimsenmesi yoluyla, biyolojik çeşitliliğin korunmasını temin etmektir.