KÜRESEL ISINMA

Küresel ısınma; tüm Dünya'daki biyoçeşitlilik için çok büyük ve önceden bilinemeyen bir tehditler ortaya çıkarmaktadır. Sıcaklıklar yükseldikçe, birçok bitki ve hayvanın habitat özellikleri değişecek ve böylece, uyum kazandıkları yuvalarından (niş) yoksun kalacaklardir. Örnek olarak 'hükümdar kelebekler' (monarch butterflies); Meksika dağlarındaki kışlık habitatlarını kaybederken, 'kutup ayıları' ise deniz hayatının yok olmasından etkilenebilir. Birçok tür ise; değişmekte olan habitat özelliklerini yakalayabilecek bir hızda göç etme yeteneğine sahip bulunmamaktadır. Bunun sonucunda ise; birçok türün nesli tükenecek ve Dünya'daki ekosistemler yıpratılmış olacaktır.

Bilim-insanlarının tahminine göre; kuzey-enlemindeki habitatların %60 oranına varan bölümünün 'küresel ısınma'dan etkilenecektir. Maine'deki 'ladin' ve 'çam' ormanlarından Florida sahillerindeki Rizifora (mangrove) bataklıklarına kadar, A.B.D.'deki tüm habitatlar; olumsuz şekilde değişimlere maruz kalacaktır.

Pekçok gözlemci; küresel ısınmanın sadece insan faaliyetlerinin gerçek bir sonucu olarak değil, zaten türler ve habitatlar üzerinde etkilere sahip olan bir 'olgu' olması hakkında, artmakta olan kanıtlara dikkati çekmektedir.
A.B.D. Doğal Kaynakları Koruma Konseyine göre: