Yerel Bilgi

Kaynakların kullanım şekilleri üzerinde tarihsel bir sürekliliğe sahip olan yerel insanlar (yöre halkı); kendi yörelerindeki karmaşık ekolojik sistemlerin davranışları hakkında değerli bilgilere de sahip olabilirler. Kaynaklarının gelecekte de canlı kalması açısından (provision), yöre halkının uzun bir zaman boyunca yerel çevreye bağımlı olması nedeniyle; biyoçeşitliliği korumak için genellikle bir 'yol' geliştirirler. Biyoçeşitliliğin korunmasına ait kendi uygulamaları; uzun bir deneme-yanılma sürecinden geçinerek oluşturulmaktadır. Bu bilginin korunması; yerel insanların uyguladığı bu 'toplum-tabanlı kaynak yönetimi' sisteminin desteklenmesi yoluyla, en iyi şekilde başarılabilir.