Habitatların İşgal Edilmesi

Ekosistemleri işgal eden İnsanoğlunun doğrudan tesiri; pek çok yol ile türleri etkilemektedir. Bunlarla ilgili bazı örnekler aşağıda verilmektedir:

Bitkilerle kaplanmış bir kumul üzerinde 'sıradan bir yürüyüş' ile, bu bitkilerin genç filizleri ayaklar altında ezilebilir, üremesini zeminde gerçekleştiren kuşların yuvaları bozulabilir veya yuvadaki yumurtaları kırılabilir. Gürültü yapan ve çevresindeki doğal hayatı etkilediğinin bilincinde olmayan bir kişinin, varlığı bile; kuşların yuvalarına yaklaşarak yavrularını beslemelerine engel olur ve ardından da yavru ölümlerine sebep olur.

Buna benzer bir şekilde ördekler, su tavuğu ve diğer kuşlar; su kıyısındaki bitkiler içinde yuva yaptıkları için, sığ sularda insanların kano binme veya yüzme sporu yapmasıyla tedirgin olmaktadır.

Daha derin sularda yapılan dalışlar ve dalgıç gereçleri; (ticari olarak tüketilen türleri de kapsayan çok sayıda balık yumurtasını barındıran su yosunları-çayırları şeklindeki) 'su-altı habitatları'nda hasara yol açmaktadır. Bir dalgıcın tek bir palet darbesi ile; binlerce Ringa baliği yumurtası, deniz yosunlarının yapraklarından ayrılarak tabana batmasına ve ölmesine yol açar.

Tüm bu faaliyetler; bir populasyonu sürdürmek veya önceki durumuna getirmek için, bir bireyin harcaması gereken çabayı artırmaktadır. Böylece, yavruların (folluk habitatının) canlı kalma olasılığı da azalmaktadır. Bu durumda yok olma süreci; biyoçeşitliliğin aşırı şekilde hasar görmesi (tür sayısında kayda değer bir azalma) ile sonuçlanmaktadır.