Arazi Kullanım Planlaması ile İlgili Mevzuat

Arazi kullanım planlaması ile ilgili mevzuat; birçok ülkede kırsal ve özellikle kentsel ve banliyö alanlarındaki ekonomik, estetik ve çevresel değerleri korumak için uygulanmaktadır. Tarım ve orman arazileri, yaygın olarak arazi kullanımı düzenlemeleri haricinde tutulmaktadır. Belirli planlama sistemleri, doğal alanların daha iyi korunması yönünde zayıf bir gelişme göstermektedir.

Çevresel alanların planlanması; her bir alan için ayrı olmak üzere (site-by-site basis), olumsuz çevresel etkilerin azaltılması ve önlenmesini hedefleyen reaktif bir yaklaşımdır.

Örneğin; fosseptik (septik drenaj sahası) olan bir yerde, yakındaki su kaynaklarını (yeraltısuyu akış yollarını) kirletmekten kaçınarak yerleştirilmelidir.

Doğa Parkları ve Koruma Altındaki Peyzajlar:

Sayıları giderek artmakta olan birçok ülkede, doğa parklarının oluşturulması konusu yasalar dahilinde yer almaktadır. Eğer parkın kullanım amacına uygunsa, park hudutları içindeki insani faaliyetlere izin verilmektedir. Çoğu zaman parklar, bölgelere ayrılmakta ve faaliyetlerin düzenlenmesi açısından, bu bölgeler arasında bazı değişiklikler yapılabilmektedir. Park içinde, doğal rezervler gibi geleneksel (konvansiyon el) koruma alanlarının; 'özel koruma alanı' olarak yer alması mümkündür.