Yerel Katılım

Yerel Katılım ile; sahip oldukları yetenekleri kullanmaları için insanlar zorlanabilir, pasif bileşenler olarak yer almaktan ziyade sosyal aktörler olunabilir, kaynaklar yönetilebilir, kararlar verilebilir ve yaşamlarını etkileyen faaliyetler denetlenebilir. Projeler, yarar sağlaması gereken kişilere yaklaşımlara ve bunlarla kurulan ilişkilere dayanılarak tanımlanabilir:

Yerel halkın projelere katılımı için 5 farklı alan bulunmaktadır:

1. Bilgi-toplama;
2. Danışma;
3. Karar-verme;
4. Eylemi başlatma; ve
5. Değerlendirme.

Koruma projelerindeki yerel katılım; stratejik proje konuları için yerel halkın düzenli olarak görev almasını gerektirir. Halkın ara sıra (sürekli olmayan) katılımı veya günlük faaliyetler için yaptığı kısıtlı katılım yeterli olmamaktadır.

Projelerde halkın katılımını düzenlemek ve sürdürmek için 2 temel yaklaşım tanımlanabilir:

Kırsal yörelerde halkın geçimini sağlama çabaları ile yakınlarındaki koruma alanlarının yönetimi arasındaki ilgilerin çatışması olayı; oldukça doğaldır.
Projeler; alternatif gelir kaynaklarını ve eğitim programlarını geliştirmek yoluyla, ilgilerin bu şekilde çatışmasını azaltabilir veya azaltmayı denemelidir. Ancak, bu çatışmaların tamamen yok olması beklenmemelidir.