Ekosistemin Sürdürülmesi

Ekosistem ilişkileri; bir canlı türünün, diğer (canlı veya cansız) varlıklar arasındaki ağ-bağlantılarına benzemektedir. Bu ilişkiler sadece canlı kalmayı değil; bunun yanında canlı varlıklar ile bunların hayatta kalmaları için gerek duydukları (besin ve barınak gibi) doğal kaynaklar arasındaki bir 'denge'nin sürdürülmesine de izin vermektedir.
Bitki örtüsü; su ve nem düzeylerinin korunmasında bütünleyici nitelikte olup, atmosferin oksijen-karbondioksit dengesinin sürdürülmesinde bir zorunlu olan bir unsurdur.

Ekosistem ilişkilerinin karmaşık yapısı gereği; mevcut ekosistemin bir parçasının bozulması veya yok olması ile, aynı ekosistemin diğer birçok bileşeninin işlevi etkilenebilmektedir.

Diğer taraftan, bu karmaşık ilişkiler hakkındaki bilgiler henüz yeterli düzeyde olmadığından; bir dereceye kadar ekosisteme karşı olumsuz girdilerin sonuçları üzerine tahmin yürütülebilmektedir.

Doğal habitatların sürdürülmesi (aynı özellikleri koruyarak işlevini devam ettirebilmesi); ekosisteme ait işlevlerin daha geniş bir alan üzerinde gerçekleştirilebilmesine yardımcı olmaktadır. Doğal habitatlar; tarımsal alanlardaki zararlı böcekleri (haşaratı) kontrol etmeye yardım eden ve böylece yapay veya doğal kontrol önlemlerinin alınmasına gerek bırakmayan, yavrulayan (üreme halindeki; kuluçka dönemleri içindeki) kuşlar ve diğer yırtıcıların popülasyonları için, bir sığınak (barınak) teşkil etmektedir. Kuşlar ve nektar (bitki özsuyu) seven böcekler; doğal habitatların dahilinde türeyip yavrularken (ürerken); belirli bir çaptaki alana yayılarak civar arazilerdeki ürünleri ve doğal floranın (bitki türlerinin) tozlaşmasını sağlamaktadır.