Balıkçılıkta Biyoçeşitliliğin Yönetilmesi

Balıkçılık ve bunu destekleyen kıyı ve deniz ekosistemleri; ormanlardan daha üst bir dereceye dek, ortaklaşa sahip olunan kaynaklar olarak görülmektedir. Aşırı balıkçılık, rölatif olarak kendi varlığını (göreli etkileşimle) ve aynı zamanda popülasyonların demografik ve genetik yapısını da değiştirir.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından sürekli olarak izlenen 176 önemli balık popülasyonunun %30'u, aşırı tüketim altındadır. 2050 yılında 2 katına çıkacağı beklenen Dünya nüfusu ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi beklentileriyle; kişi başına düşen balık tüketim oranı azalmış olsa dahi, İnsanoğlunun bu ürünlere karşı talebi artacaktır.