Turizmin Biyoçeşitlilik Üzerindeki Etkilerinin Yönetilmesi

Turizm; Dünya'daki en büyük ekonomik faaliyetlerden biri durumuna gelmiştir.
Turizmdeki hızlı büyüme, daha fazla altyapı ve kirlilik üretirken, yerel çevreler üzerinde sürdürülemez talepler oluşturmuş ve biyoçeşitlilik üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır.

Örneğin birçok kıyı bölgesinde, sahil boyunca kilometrelerce çok-katlı oteller silsilesi uzanırken, yakın bir geçmiş zamanda ise buralarda; kıyı ormanları, Rizifora (mangrove), su-yosunu yatakları ve mercan kayalıkları şeklinde çok çeşitli habitatlar bulunmaktaydı.

" Yoğun turizm " in biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini azaltmak için;
- kıyı alanlarında atıksu arıtımı,
- otellerin yer seçimi,
- çok sayıdaki gezi (tur) otobüslerinin neden olduğu kirlilik,
- dalgıçların etkileri,
- golf sahalarının yarattığı çevresel sorunlar,
- büyük otellerdeki atıkların arıtılması,
gibi sorunların ele alınması gerekir.