Geleneksel ve Küçük-ölçekli Balıkçılıkta Biyoçeşitliliğin Yönetilmesi

Geleneksel ve küçük-ölçekli balıkçılıkla ilgili örneklerle; aşağıda verilen değerlendirmelere ulaşılmaktadır: