Tıbbi ve Eczai Kaynaklar

Biyoçeşitliliğin bileşenleri; insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Yüzyıllar boyunca, neredeyse tüm tedavilerde, bitki ve hayvan özlerinden yararlanılmıştır. Bu tür tedaviler ise, halen günümüzde de önemini korumaktadır.

Geleneksel TIP

Geleneksel TIP; gelişmekte olan ülkelerdeki basit TIBBİ tedavilerle ilgili uygulamalarda, yoğun olarak kullanılmaktadır. Dünya'daki gelişmiş ülkelerde ise yeniden keşfedilmektedir. Modern tıp bilimleri; yeni tedavi yolları yaratmak ümidi ile, bu eski kaynaklara yoğun bir ilgi göstermektedir.

 • Tıbbi amaçlar için kullanılabilecek olan bitki ve hayvan türlerinin örnekleri aşağıda verilmektedir (Naturopa, 1996):
 • Aspirin; söğüt ağacından alınan bir organik molekülden üretilmektedir.
 • Porsuk ağacı; çoğu park ve bahçelerde bulunmakta olup, meme veya yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanılan (anti-kanserojen) bir maddenin (taxol) kaynağıdır.
 • Digitalin; tilkilerin pençesinden elde edilmekte olup, kalp yetmezliği tedavisinde kullanılmaktadır.
 • Belirli yılanların zehirleri; kanın pıhtılaşmasını engellemekte kullanılan maddelerin esasını teşkil etmektedir.
 • Karayib Süngerleri; organ naklindeki uyuşmazlıkları yenmek için kullanılabilir.

Araştırma

Hayvanlar tarafından üretilen çeşitli kimyasallar üzerindeki çalışmalar; tıbbi açıdan yararlı olabilecek maddelerin keşfedilmesine yol açmaktadır. Mide ülserinin tedavisinde önemli olabilecek 'Prostaglandin E2' maddesi; sadece belirli bir alanda (Queensland Yağmur Ormanları'nda) bulunan ve 'mide kuluçkası' yapabilen 2 kurbağa türünün (Rheobatrachus) keşfi yoluyla elde edilmiştir. Ancak ne var ki; her 2 tür de bir süredir bu bölgede gözlenememiş olup, en az birinin (R. silus türünün) neslinin tükenmiş olması muhtemel gözükmektedir. (Tyler, 1989) .

Tarım

Tarım açısından, her çeşit ürün içinde keşfedilen genetik çeşitlilik; kayda değer bir önem taşımaktadır. Böcekler ve hastalıklar yoluyla, tarımsal ürünlere ve çiftlik hayvanlarına gelebilecek tehditlere karşı genetik çeşitlilik, büyük bir silah olarak değer kazanmaktadır. Günümüzdeki çiftçiler, verimi artırmak ve değişken çevresel koşullara karşı durabilmek için; ürünlerin ve hayvanların genetik çeşitliliğine giderek artmakta olan bir ilgi göstermektedirler.

 • Çiftçi ve bahçıvanlara yararlı olabilecek tür örnekleri aşağıda verilmektedir (Naturopa, 1996) :
 • Çok sayıdaki böcek, ürünlerde tozlaşma (polen nakli) yapar.
 • 'Termit'ler (beyaz karıncalar) ve yer solucanları, toprağı havalandırır.
 • Bazı türler (kurbağa; semender), böcekle ve özellikle de salyangozla beslenmeyi sever.
 • Bir böcek türü (Hanımböceği), sadece 1 gün içinde ürünler için zarar verici olan 'yaprak biti'nin, 100 tanesinden fazlasını tüketebilir.
 • Bir kus türü (Baştankara), civcivlerini Tırtıl'larla besler ve böylece meyve ağaçlarını korur.