Çevresel İzleme ve Araştırma

'Çevresel izleme'; düzenli aralıklarla ve uzun süreli olarak çevresel parametrelerin (göstergelerin) ölçülmesini ifade etmektedir.

'Çevresel İzleme'; bir ekosistem içindeki çevresel ve biyolojik değişiklikleri, doğal salınımları, normal olmayan değişimlerden ayırma amacıyla değerlendirir.

'Çevresel İzleme' yoluyla; çevredeki değişiklikler ile biyolojik topluluklardaki değişiklikler arasında sebep-sonuç ilişkileri tanımlanabilir.

'Çevresel İzleme'; koruma önlemlerinin gelişimini ve etkinliğini de ölçmek için gerekli olmaktadır.

'Çevresel İzleme' yoluyla daha da önemli olarak; çok uzun bir zaman boyunca denizel sistemlerin davranışları gözlendiği için, çevredeki doğal ve yapay değişimlerin sonuçları belirlenebilmektedir.