Ulusal Bütünleşik Politikalar

Bu yaklaşımın amacı; biyolojik kaynakların, ekolojik anlamda sürdürülebilir olarak kullanılması için, 'ulusal bütünleşik politikalar' geliştirmek ve uygulamaktır.

Biyolojik kaynaklarının önemli kullanım türleri için geliştirilecek olan bütünleşik politikalar; idarenin tüm seviyeleri arasındaki ve kendi içindeki faaliyetleri koordine etmelidir. Geliştirme faaliyetlerinin, tüm sosyal ve çevresel etkileri ile maliyetlerini dikkate almalıdır.

Bütünleşik Politikalar; kendi faaliyetlerinin biyolojik çeşitlilik üzerindeki tüm etkilerinin sorumluluğunu üstlenmeleri için, insanlara fırsat vermelidir. Bu kapsamda, kaynak tüketimi ele alınmalı, endüstriler ve yaşam şekilleri içindeki 'ekolojik sürdürülebilirlik'in başarılabilmesi için, katılım sağlanmalıdır.

Biyolojik kaynakların ileri (gelişmiş) bir yönetim altında bulunması; ekolojik olarak sürdürülebilir bir kullanım için gerekli olmaktadır. Biyolojik kaynakların ileri (gelişmiş) bir şekilde yönetilmesi; 'ekolojik olarak sürdürülebilir kalkınma' (Bkz: Referanslar) yöntemini de içeren birçok yol ile gerçekleştirilebilir. Bu süreç; biyolojik kaynakların daha iyi yönetilmesi için, nelerin yapılması konusunda yararlı bilgiler vermektedir. Ormanların, balıkçılığın, tarımsal arazilerin ve çiftlik alanlarının; ilgilenen sanayi kolları tarafından daha iyi bir şekilde yönetilmesi gereği vardır. Aynı zamanda bu; biyolojik çeşitliliğin korunması için, oldukça önemli olan kazançları da beraberinde getirmektedir. İleri bir yönetim tarzından yararlanabilecek olan diğer sektörler ve alanlar ise; kent ve kıyı alanları, endüstriyel ve doğal madde isleyen sektörler ve altyapının geliştirilmesi (imarı) olmaktadır.