Ulusal Mevzuat

Tüm ülkeler; resmi yasal sistemleri bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca neredeyse tüm ülkelerde, canlı kaynaklar da dahil olmak üzere doğal kaynakların korunmasını, kullanılmasını ve yönetilmesini yönlendirmekte olan bu yönde yasalar, politikalar ve yasal prosedürler mevcuttur.

Bu önlemler, ülkeler arasında ve bazen de ülke içinde büyük farklılıklar göstermektedir. Bu durum özellikle doğal kaynaklar üzerindeki yargılamanın veya otoritenin ülke/vilayet ve yerel idareler arasında paylaşıldığı durumlarda görülmektedir. Ancak yine de, biyoçeşitliliğin sürdürülebilirliği gözetilerek kullanılması ve korunmasına destek olan düzenleyici olan/olmayan yasal önlemler için çok geniş kategoriler bulunmaktadır.