Besinlerin Depolanması ve Döngüsü (Besin Zinciri)

Ekosistemler; doğada hayati bir önem taşımakta olan besin döngüsünü gerçekleştirmektedir. Bu besinler içinde, havadaki elemanlar kadar; hayatın sürdürülmesi için gerekli olan ve toprakta varolan besinler de yer almaktadır. Biyolojik çeşitlilik; bu süreç için zorunlu olmaktadır.

Bitkiler topraktan olduğu kadar, hava ortamından da kendilerine gerekli olan besinleri alabilirler, bu besinler de daha sonra diğer yaşam formları tarafından kullanılacak olan 'besin zinciri'nin temelini oluşturmaktadır.

Toprağın besin durumu; mikroorganizmalarca dönüşümü gerçekleştirilen 'cansız organik parçalar' veya 'atık maddeler' yoluyla sürekli olarak yenilenmektedir. Bu döngü; ayrıca solucanlar gibi, toprağı karıştırıp havalandırarak diğer türleri beslemekte ve besinleri onlar için daha elde edilebilir olmasını sağlamaktadır.