Kirlenmenin Durdurulması ve Emilmesi (Özümlenmesi)

Ekosistemler ve ekolojik süreçler; insanlar ve faaliyetlerinden kaynaklanan pek çok kirliliğin durdurulması ve emilmesinde (özümlenmesinde) önemli bir rol oynamaktadır. Bu kirlenmeler arasında; atıksular, katı atıklar (çöpler) ve petrol sızıntıları yer almaktadır. Bakteri formundan başlayıp, diğer yüksek yaşam formlarına kadar ekosistemin tüm bileşenleri; bu durdurucu ve özümleyici süreçler dahilinde bulunmaktadır. Ancak aşırı miktardaki bir kirletici; ekosistem ve biyolojik bütünlük ve onların biyo-çevresi (biota) için zarar verici olabilir.

Özellikle sulak alanlar gibi bazı ekosistemler; kirleticilerin durdurulması ve emilmesi işlevlerine oldukça uygun gelen özelliklere sahip bulunmaktadır. Doğal ve yapay olarak teşkil edilmiş olan sulak alanlar; içindeki besinlerin, ağır metallerin ve askıdaki katı maddelerin uzaklaştırılması, biyolojik oksijen ihtiyacının azaltılması ve potansiyel olarak hasar verici mikroorganizmaların yok edilmesi amacıyla, 'ATIK' su filtrasyonu (süzdürülmesi) için halen kullanılmaktadır.