Kirlenme

Kirlenme (toprağın, suyun veya havanın zehirlenmesi); sanayi gibi belirli insan faaliyetleri ile kimyasal gübrelerin ve tarım ilaçlarının aşırı kullanımının bir sonucudur. Kirlenmenin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerini gösteren örnekler aşağıda verilmektedir (Naturopa, 1996 sonrasında):