Deniz Kirlenmesinde Düzenlemeler


Düzenleme açısından, deniz çevresindeki kirleticiler; besinler ve toksik (zehirli) maddeler olmak üzere iki gruba ayrılır.

Deniz ortamına kirleticilerin bırakılması hakkında üretilen politikalar , 3 farklı genel yaklaşımı yansıtmaktadır:

Toksik kimyasallar için kabul-edilebilir seviyelerin veya standartların belirlenmesi; her zaman tartışmalı bir konu olmuştur. Bir okyanus veya deniz sisteminin ciddi bir zarar görmeyecek şekilde ne miktarda kirletici alabileceğinin (özümleyebileceğinin) bilimsel olarak belirlenmesi doğrultusundaki bir girişim olarak tanımlanmaktadır. Bu sınır değere; " özümleme kapasitesi " denmektedir. Bu tanıma göre; düşük seviyelerdeki kirletici miktarları ortam için zararlı görülmez. Her bir kimyasal madde; herhangi bir zarara neden olmayacağı bir eşik konsantrasyon (threshold) değerine sahiptir. Bu yaklaşım; çok çeşitli kaynaklardan gelen farklı kirleticilerin ilave ve sinerjistik (daha fazla tepki alınan) etkilerini bir arada değerlendiremez.