Nüfus Artışı ve Kaynakların Tüketilmesi

Dünya'daki insan nüfusu su an için 6 milyar kişi olup, her geçen günde artmaktadır. İnsanların, tatlı su (içmesuyu), yakıt ve besin gibi temel ihtiyaçları; küresel ve yerel ekosistemlerimiz üzerinde önüne geçinemez (karşılanamaz) talepler ortaya çıkarmaktadır. Hayatta kalmak için gerekenden daha fazlası olarak; tüm Dünya'da daha fazla mal ve hizmet için bir talep artışı görülmektedir.

Milletler; varlıklarını, refahını ve konforunu artırmak için uğraştığı sürece, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıların da 'artması' beklenmelidir.