Biyoçeşitliliğin Korunması İçin Prosedürler

Herhangi bir insan faaliyetinden dolayı biyoçeşitlilik üzerinde ortaya çıkacak etkilerin yönetilmesi için kullanılabilecek az sayıda prosedür mevcuttur:

ÇED; projelerin uygulanması öncesinde sorunları çözmeyi hedeflediği için, biyoçeşitliliğin korunması açısından stratejik öneme sahip olan yasal bir araç olmaktadır.
ÇED; sektörel politikalar, arazi-kullanım politikaları ve bunların programları ve planları (özellikle de karayolu planlaması, nehir havzalarının geliştirilmesi, ormancılık ve fiziksel planlama) için gereklidir.
Eğer bir proje, halihazırda onaylanmış bir plan veya programın parçası ise; proje safhasında ortaya çıkacak olan zararların önlenmesi için, genellikle geç kalınmış olmaktadır.