Baskı

Birleşmiş Milletler Küresel Çevreye Bakış Komisyonu (UN Global Environment Outlook Commission, Geo-3)'na göre; nesli tehlike altında olan kuş populasyonunun %89'undan, memeli türlerin %83'ünden ve bitki türlerinin ise %15'inden, insanoğlunun ortaya çıkardığı etkiler sorumlu olmaktadır.