Özel Kaynaklar ve Özel Arazilerin Kiralanması

Birçok ülkede, özel veya halkın mülkü olan arazilerde çok değerli biyoçeşitlilik kaynakları mevcuttur. Özel koruma alanları stratejileri ile, genelde halka ait arazilerin mülkiyeti ve yönetimi aynı anlamda değerlendirilmektedir.

Özel ve topluluk mülkü olan araziler ise, biyoçeşitliliği korumak ve yerel açıdan ekonomik kazançlar üretmek için çok-taraflı (ve eş-zamanlı) olarak yönetilebilmektedir.

Kamusal olarak yönetilen koruma alanları için;
- özel mülk olan doğa kaynakları, ve
- özel arazilerin kiralanması,
durumu, iki farklı uygulama örneğini oluşturmaktadır.