Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Belirlenmesi


Kara için geliştirilmiş olan ve birkaç türü yok olmaktan kurtaran bu yaklaşım; denizel ortamda daha farklı gelişmektedir. Yaklaşım; denizde nesli tükenmekte olan birkaç memeli türünün ve 'koruma listesi'ne alınmış olan belirli balık ve mercanların da içinde bulunduğu diğer bazı deniz türlerinin korunması için kullanılmıştır. Uluslararası koruma yoluyla bazı balina türleri; neslinin yok olmasına az kala kurtarılabilmiş ve ülkelerin çoğunluğunda 'balina avcılığı'na son verilmiştir. Bu uygulamayı kabul etmeyen ülkelerde, (Norveç, Japonya, İzlanda) ise, belirli sınırlamalar getirilmiştir. 'Beyaz Balina' gibi bazı türler için, koruma işlemleri çok geciktiğinden; genetik olarak belirgin olan bazı türlerin neslinin tükenmesi kaçınılmaz gözükmektedir.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türleri korunması, denizel biyoçeşitliliğin korunmasında ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır.