Rekreasyon ve Turizm

Biyoçeşitlilik; boş kalınan (dinlenme ve eğlenme) zamanların değerlendirilmesi için de önemli bir kaynak olarak görülebilir. Biyoçeşitlilik; doğal çevrelerde hızlı bir genişleme gösteren ve çoğunlukla yerel halka gelir sağlamak için ana kaynak olan turizm ve tüm rekreasyonel faaliyet çeşitleri için bir ilgi odağı olmaktadır. Böylesi alanların estetik kalitesi çok değişken olmakta ve büyük bir oranda belirli bir bölgede bulunabilecek olan biyolojik çeşitliliğe de bağlı kalmaktadır. İnsanlar böyle alanları, çok çeşitli rekreasyonel faaliyetler için değerlendirmektedir. Örnek olarak; yaban hayatını, doğal habitatları ve doğal özellikleri ele alan film, fotoğraf ve literatür; kuş gözlemciliği; ve sahada ekoloji çalışmaları ve diğer bilimsel faaliyetler gösterilebilir (Bkz, Referanslar: McNeely, 1988 ).