Düzenleyici Önlemler

Anayasalar tarafından düzenlenen sınırların haricindeki durumlarda devletler; genel ilgi alanlarındaki insani faaliyetleri kontrol etmek için, bir 'polis güçleri' (güvenlik birimleri) bulundurmaktadır.
Bu güçler altında, tanımlanan faaliyetlerin yasaklanması veya sınırlandırılması için kanunlar veya yönetmelikler uygulanmakta, planlanan faaliyetler veya projeler öncesinde bilgilendirme yapılması gerekmektedir.
Günümüze dek bu güçler; özel türlerin ve alanların veya daha güncel anlamda, belirli habitat çeşitlerinin veya peyzaj özelliklerinin korunması ile ilgili olarak kullanılmaktadır.