Biyoçeşitliliğe Zararlı Süreçlerin ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi

Tarımsal faaliyetlerde kimyasal maddelerin kullanımı veya türlerin ekosisteme ilave edilmesi gibi birçok süreç ve uygulamalar; biyoçeşitlilik üzerinde yaygın ve olumsuz etkiler yaratabilir. Bu işlemlerin, oldukça az bir bölümü kontrol edilebilmektedir. Koruma-amaçlı düzenleyici yaklaşımların birçoğu; sınırları belli olan alanlarda, belirli faaliyetlerin kısıtlanmasını öngörmektedir. Genelde en çok kontrol edilebilen süreçler içinde; tarım ilaçlarının (pestisitler) kullanımı ve türlerin ilavesi yer almaktadır. Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar için, geçerli olan yeni mevzuat; biyoçeşitlilik kadar, İnsanoğlunun, çiftlik hayvanlarının ve tarımsal ürünlerin korunmasını da amaçlamaktadır.

Yasal düzenlemeleri henüz yapılmış olan diğer faaliyetler ise; bazı deniz avlanma ağlarının (trawls and drift nets) kullanımı, açık-hava faaliyetleri olarak arazi (off-road) yarışları, dağcılık ve golf alanlarının yapımı yer almaktadır. Çoğu kez faaliyetlerden kaynaklanan hasarlar, halk tarafından kabul edilemez seviyelere ulaştıktan sonra, denetimler devreye girer. Ancak, bu anda önerilen kısıtlamalar ise, genellikle kazanılmış haldeki haklarla artık uyuşmayacaktır. Bu yüzden, biyoçeşitliliğe ciddi zararlar verebilecek süreçlerin ve faaliyetlerin tanımlanması ve idare edilmesi yöntemleri; bu süreçlerin ve faaliyetlerin ortamı etkilemesinden önce geliştirilmelidir.