Temsil Edici Habitat Çeşitleri İçin Yasal Koruma

Çoğu ülkelerde, bazı özelliklere sahip doğal habitat türlerine zarar verebilecek faaliyetler için, 'izin' (ruhsat) gerektiren mevzuatı uygulamaya koymaktadır.
- Özel izne tabi olan habitat çeşitleri olarak; sulak alanlar (çoğu ülkede geçerlidir), Rizifora (Mangrove ormanı; Brezilya ve Venezüella), nehir kıyısı bitkileri (çoğu ülkede geçerlidir), mağaralar (Avusturya, Macaristan, Kuzey İtalya) ve diğerleri sayılabilir.

Bazı yasalar ayrıca, çit (doğal eşik) gibi belirli peyzaj özelliklerini koruma altına almaktadır. Temsil edici sulak alan ekosistemlerinin uluslararası bir ağ ile korunmasını amaçlayan;
-'RAMSAR Sözleşmesi' (RAMSAR Convention) ve,
-'Dünya Miras Anlaşması' (the World Heritage Convention)
gibi bazı uluslararası anlaşmalar da mevcuttur.