Yenileme ve Zararın Azaltılması


Her ne kadar kendi doğal koşullarında deniz kıyısı ekosistemlerini korumak en çok arzu edilen bir yol olsa da, bunların içinde halihazırda birçoğu zarar görmüş durumdadır veya korunmaya alınmadan önce bozulmuş olacaktır. 'Yenileme' (restorasyon); bu ekosistemler için bir seçenek olabilir. Canlı organizmaların (organiklerin) yenilenmesi öncesinde, arzu edilen canlı topluluğunu veya türünü desteklemeye yetecek bir dereceye dek, fiziksel ve kimyasal özellikleri (inorganikler) açısından ekosistemin de yenilenmiş olması gerekmektedir.

Kurtarma çabaları, tek bir tür veya tüm ekosistem üzerine odaklanabilir. Tüm ekosistemin kurtarılması ise; genellikle bataklık bitkileri (slat marsh grasses), deniz bitkileri veya mercanlar gibi ekosistemin temel yapısını ve besin zincirinin alt basamağını temin eden yeni tür popülasyonların sisteme katılması ile başarılabilir. Bunların dışında kalan canlı topluluğu ise; kendiliğinden bir 'yenilenme' sürecine girecektir.
Bu çeşit ekosistemleri kurtarma çabaları, sınırlı bir başarı ile sonuçlanmıştır.