Yabancı Türlerin Varlığı (Habitat İşgali)

Bir ekosistemin yerlisi olmayan bitki ve hayvanlar, o sistem dahilinde doğal olarak mevcut olan türlere hasar vermektedirler. Egzotik türler çoğu zaman, yerel türlere kaynak açısından üstün gelmekte ve varolan habitatın da çoğunu kaplamaktadırlar. Bununla ilgili olarak 'coypu', 'muskrat', Kanada kazları, Himalaya pelesenk ağacı, 'Caulerpa taxifolia' algi, mor 'loosestrife' ve 'kudzu' gibi birçok örnek bulunmaktadır.

Diğer egzotik türler, yerel türlerle birlikte avlanabilir, habitatlarını zorla ele geçirebilir veya tahrip edebilir. Örnek olarak Guam'daki 'kahverengi yılanlar', neredeyse tüm kus türlerinin hayatini sona erdirmiştir. Başka bir örnek olarak, A.B.D.'deki 'zebra midyeleri', doğal midye yataklarına saldırarak, yerli midyelerin yerini almışlardır. Tarım, balıkçılık, ve diğer unsurlar üzerinde egzotik türlerin ekonomik etkileri, her yıl için milyonlarca dolar tutarında tahmin edilmektedir. Bunun yanında, biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri ise, ölçülemez derecede yüksek olmaktadır. Egzotik türler, bir ekosisteme bilinçli olarak veya kaza ile girebilirler.

Taraklılar grubundan etobur bir açık-deniz hayvanı olan 'Mnemiopsis leidyi'; Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarından Karadeniz'e gelen petrol tankerlerinin safra (ballast) suları ile taşınmıştır. Birkaç yıl içinde, meroplankton'ların (larvalar, omurgasızların ve balıkların yumurtaları) büyük bir bölümünü yok etmişlerdir. Resmi istatistiklere göre, bölgedeki balıkçılık sektörü açısından büyük kayıpların ortaya çıktığı saptanmıştır.