Türlere Yönelik Yasal Önlemler

Geçmiş yıllar içinde, türlerin korunmasına ait kanunlar birçok ülke tarafından kabul edilmekteydi. Bu kanunlar, bitkiler dahil koruma altındaki türlerin uzunca bir listesini içermektedir. Ancak az sayıdaki uzmanlarca tanınan ve özellikle az bilinen türler için, bu kanunların uygulanması güç olabilmektedir. Üstelik bu yasalar çoğu zaman, her ne kadar farklı düzeyde birkaç uygulama varsa da, türlerin satın alınmasını sınırlandırmış ve ticaretini yasaklamıştır.

Türlere yönelik yasalar için başarılı sonuçlar alınmakta iken, bazı yetersizlikler de ortaya çıkabilmektedir. Nesli tehlike altında olan canlıları koruma statüsünün önemli bilimsel kanıtlarına ve az sayıdaki türlerin kurtarılması için, mali kaynaklar üzerinde yoğunlaşmaya bağlı olan yasalar; bilgilenme düzeyi ve parasal kaynakları zayıf olan birçok ülke açısından uygun olmayabilir. Göçmen türlerin korunmasını amaçlayan tek-taraflı uygulamalar ayrıca; göç yolları ve yerleri dolayısıyla bu türlerin yılın belirli zamanlarında başka ülkelerin yetki alanları dahilinde bulundukları anlarda, yetersiz kalan koruma önlemleri karsısında etkin olamamaktadır. Bu sorun; Göçmen Türler Anlaşması'nı ortaya çıkarmıştır.