Turizm

Turizm faaliyetlerinin gelişmesi; bölgedeki planlama ve kalkınma teşviklerinin az olduğu bir durumda, özellikle çevre üzerinde belirgin yansımalara yol açmaktadır.
Buradaki paradoks (kısır-döngü) ise; turistlerin ilgisini çeken doğal kaynakların, yine turistlerin varlığı nedeniyle bozulma ve yok olma tehdidi altında kalmalarıdır.

Türkiye-Belek'te biyoçeşitlilik; turizm sanayinin olumsuz etkisi altındadır.
Ancak günümüzde bölgedeki idare; biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm uğruna 'bütünleşik yaklaşım'a yönelmiştir.