Turizm ve Rekreasyon

Buradaki amaç; 'ekolojik olarak sürdürülebilir' olan turizm ve rekreasyon yönetimi uygulamalarının benimsenmesi yoluyla, biyolojik çeşitliliğin korunmasını temin etmektir.