Beklenmeyen Olaylardan Kurtulma

Sağlıklı ekosistemlerin devamlılığının sağlanmasıyla, bitki ve hayvan popülasyonlarının; (sel, yangın ve hortum gibi) tahmin edilemeyen doğal olaylar karsısında ve insanların neden olduğu kazalar sonucunda, hayatta kalabilme olasılığı artmaktadır. Yeterince korunmayan ve çevreden izole edilmiş olan popülasyonlar ve bozulmuş ekosistemler, önceki durumlarına geri dönmekte zorlanır veya geri dönüş süreci kısa zamanda gerçekleştirilemez. Biyo-çevredeki popülasyonlar; neslin tükenmesine de yol açabilecek şekilde, küçük ve muhtemelen canlı olmayan gen yapıları ile son bulabilir.