Yaban Hayatının Kullanımı

Buradaki amaç; 'ekolojik olarak sürdürülebilir' olan Yaban-Hayatı Yönetimi uygulamalarının benimsenmesi yoluyla, biyolojik çeşitliligin korunmasını temin etmektir.

Bu; bütünleşik arazi yönetim tekniklerini geliştirme ve iyileştirmeye yönelik olan kapsamın, korunan alanlar ve diğer araziler üzerinde de uygulanacak şekilde genişletilmesi anlamındadır. Bu nedenle, kullanım fazlası (bakiye) sahalar ile geçiş (koridor) alanları da dahil olmak üzere, doğal habitatların korunması için, uygulanabilir ve ekonomik yöntemler üzerinde araştırmalar yapılması gereği vurgulanmalıdır. Yine aynı nedenle, havza ile bölge ölçeğindeki yönetim biçimleri ile ilgili teknikler için araştırmaların yaptırılmasına önem verilmelidir.