Biyoçeşitlilik

 

 

Sonuçlar


Sonuçlar açısından, modülün kısaca gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir:

  • Biyoçeşitlilik, genel bir tanımı olmayan ve çoğu zaman canlı çevremize daha fazla bir dikkat çekmek ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için vurgulanan bir terimdir.
  • Biyoçeşitlilik, habitat, tür ve genetik çeşitlilik şeklinde farklı gruplara ayrılabilir.
  • 'Kıyı alanları yönetimi' (KAY) dahilinde kullanılmakta olan bütünleşik yaklaşım; biyoçeşitlilik konusu ile ilgilenen uygun bir yöntemdir.
  • Biyoçeşitliliğin zorunlulukları ve kazançları çok fazladır. Bunlar; sürdürülebilir kalkınma ve kıyı kaynaklarının uygun kullanım gerekleri üzerine yoğunlaşmaktadır.
  • 'Biyoçeşitliliğin Azalması (kaybı)' ve 'Biyoçeşitliliğin Korunması'; 'biyoçeşitlilik yönetimi' için temel alınacak kavramlardır.
  • Biyoçeşitlilik yönetimi; kamu kurumlarından özel şirketlere, sivil toplum örgütlerinden gönüllü çalışanlara kadar, birçok farklı ortak birimin katılımını gerektiren karmaşık bir meseledir.
    Bundan ayrı olarak, ulusal/uluslararası güvence, yasama ve yürütme; biyoçeşitliliğin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için zorunlu bir çerçeve çalışma önermektedir.

 

 

 

 

Geri İleri