Biyoçeşitlilik

 

 

İçindekiler

Giriş
  Modül Hedefleri
Biyoçeşitliliğe Giriş
Biyoçeşitlilik ve BKAY
Niçin Biyoçeşitlilik Yönetimi ?
Zorunluluklar
Kazançlar
Kavramlar

 

Biyoçeşitliliğin Azalması
Biyoçeşitliliğin Korunması
Uygulama
Biyoçeşitliliğin Yönetilmesi
Koruma Önlemleri
Sosyo-ekonomik Stratejiler
Yasal Araçlar
Mali Kaynaklar (Fonlar)
İzleme  
Sonuçlar
Sonuçlar
Kaynaklar
Referanslar
Sözlük

 

Baskı sürümü (PDF dosya; hazırlık aşamasındadır)