Biyoçeşitlilik

 

 

Koruma Önlemleri

'Biyoçeşitlilik Yönetimi'ndeki temel konulardan biri; özel, kritik veya litoral habitatların, tuzlu su içeren haliçler ve plajlar gibi sığ su kütlelerinin korunmasıdır.

Habitat çeşitleri veya türlerinin her biri üzerinde yoğunlaşmak, yararlı ve pratik bir yol gibi gözükse de; bunların, daha geniş kıyı sistemlerinin bir parçası olarak varolabilecekleri unutulmamalıdır. Biyotik sistemlerin karmaşıklığı ve bileşenleri arasındaki dahili ilişkiler; her bir su-ekosisteminin, bir sistem olarak yönetilmesini gerektirir. Ne parçalı bir yönetim, ne de bileşenler veya türlerin tek olarak ele alınması; tam olarak başarıya ulaşmayacaktır.

Kıyı alanlarında biyoçeşitliliğin korunmasını temin edebilecek düzeyde pek çok koruma önlemi bulunmaktadır. Örnek olarak aşağıdaki önlemler verilebilir:

Örnek: 'Kuzey Avrupa Ördeği' (Common Eider; 'Somateria mollissima')

Beyaz Deniz, RUSYA

'Kuzey Avrupa Ördeği' (Common Eider); Kuzey Avrupa'da çok yaygın olan bir ördek cinsidir. Avlanma ve insanlar tarafından yumurtalarının tüketilmesi sonucunda, Beyaz Deniz kıyıları boyunca neredeyse yok olmuş durumdadır.

1930 yılından bu yana, 'Kandalaksha Körfezi' (Bkz: Ref.) kıyılarının büyük bir kesimi ve Beyaz Deniz'deki yaklaşık 100 tane küçük çaptaki 'ada'; 'mutlak koruma bölgesi' olarak ilan edilmiştir. Bu alanlarda, ördekleri korumak amacıyla avlanma, balıkçılık ve hatta yöre tanıma gezileri bile yasaklanmış veya yumurtlama ve birkaç hafta süreyle yavruların büyümesini de kapsayan dönemler için belirgin düzenlemeler getirilmiştir.

Bu zamanlarda, Beyaz Deniz'deki Kuzey Avrupa Ördekleri'nin sayısı 5.000-8.000 adedi geçmiştir. Bu değer ise; 20. yüzyılın başlangıcındaki sayıdan daha fazladır.

 

Örnek: Doğal (Su) Kaynaklarının Aşırı-kullanımı

Seyfe Gölü, TÜRKİYE

Giriş

Seyfe Gölü; Türkiye'nin Orta Anadolu Bölgesi'nde Ankara'dan 200 Km., Kırşehir'den 30 Km. uzaklıkta bulunmaktadır. Seyfe Gölü havzasının büyüklüğü 152.200 hektardır.

1960 ve 1970'li yıllarda, bu Göl suyunun boşaltılması ve Göl'ün kurutulması yoluyla tarım arazileri elde etmek amacıyla, çeşitli girişimler yapılmıştır. Ancak, Seyfe Gölü ve sulak alanları; yine de bu girişimlere karşı korunmuştur .

Göl ve çevresindeki 10.700 hektarlık alan, " Tabiatı Koruma Alanı " olarak ilan edilmiştir. Göl ve çevresindeki alanın doğal yapısının ve ekolojik özelliklerinin korunması, 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne göre uluslararası düzeyde ilan edilmiştir.

Temel konular:

Göl çevresinin zengin bir flora ve faunası vardır. En önemli canlı türleri grubunu ise; 'su kuşları' oluşturmaktadır. Göl ve çevresinde 187 adet kuş türü tespit edilmiştir. Göl'deki kuş varlığı; göç dönemlerinde ve kış sezonunda bir defada 100.000 taneye kadar ulaşmaktadır. Göl alanı; su kuşları için önemli bir 'kuluçka' sahasıdır. Bu alandaki bazı türlerin nesli ise yok olma tehlikesi altında bulunmaktadır.

Tatlı ve tuzlu su içeren sığ su yatakları; sulak alanlar ve geniş düzlükler; bu yörenin, zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olmasını sağlamaktadır.

 

 

Geri İleri