Biyoçeşitlilik

 

 

Modül Hedefleri

Bu modülün amacı; 'biyoçeşitlilik' kavramını okuyucuya tanıtmak ve 'Bütünleşik Kıyı Alan Yönetimi' (BKAY) üzerindeki uygulamalarını göstermektir.


Bu modül sonrasında; okuyucu, aşağıda gösterilen bilgileri edinebilir:

  • "biyoçeşitlilik" teriminin tanımlanması
  • Biyoçeşitlilik kavramının farklı tiplerinin (habitat,
    türler ve genetik) tanımlanması;
  • Biyoçeşitlilik ve BKAY arasındaki bağlantının açıklanması;
  • Biyoçeşitliliğin yönetilmesindeki zorunluluk ve kazançların anlaşılması;
  • Biyoçeşitliliğin Azalması (Kaybı) ve Biyoçeşitliliğin Korunması gibi kavramların anlaşılması;
  • Biyoçeşitliliğin yönetilmesinde yer alan; sosyo-ekonomik stratejiler, yasal araçlar, mali kaynak bulma ve izleme gibi doğru araçların seçilmesi.

 

 

Geri İleri